Cấu trúc Both…And – Cách dùng Ví dụ và Bài tập

Both được sử dụng nhằm đề cập đến 2 đối tượng xuất hiện trong cùng một câu. Both có thể kết hợp với N số nhiều, both of và both…and. Trong bài học Ngữ Pháp Tiếng anh này sẽ đề cập đến cấu trúc both…and và mọi thứ liên quan đến cấu trúc này.

Nội dung bài viết

Bài học cấu trúc Both…And

Both…And: vừa…vừa, cả…lẫn…

I. Cách dùng Both…And trong Tiếng Anh.

– Trong câu Both…and có vai trò là một liên từ.

– Both…and được dùng để liên kết các câu độc lập có chung ý nghĩa với nhau.

– Both…and được dùng để nói về số lượng người, đồ vật có từ 2 trở lên.

– Both…and có vị trí đứng ở đầu câu hoặc đứng sau động từ chính của câu.

II. Cấu trúc Both…And trong Tiếng Anh.

Both + N/NP + And + N/NP + Vsố nhiều…

➔ Cấu trúc Both…And để nói về cả cái này và cái khác cùng làm gì.

Ex: Both I and my sister like playing tennis.

(Cả tôi và chị gái tôi thích chơi quần vợt).

Lan wants to drink both tea and coffee.

(Lan muốn uống cả trà và cà phê).

Xem thêm >>>Cấu trúc Both and trong tiếng Anh

 

III. Viết lại câu của Both…And.

Not only But also: không những…mà còn…

= Both…And: cả…và…

S + V + Not only + N/NP + But also + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + And + N/NP

Ex:

a. Minh is not only handsome but also intelligent.

(Minh không chỉ đẹp trai mà còn thông minh).

➔ Minh is both handsome and intelligent.

(Minh đẹp trai và thông minh).

b. She not only learns English but also sings.

(Cô ấy không chỉ học Tiếng Anh mà còn hát).

➔ She both learns English and sings.

(Cô ấy học Tiếng Anh và hát).

*Note: Các từ đứng sau Not only…But also phải có sự tương đồng với nhau.

IV. Phân biệt giữa Both…And và Either…or/Neither…nor.

Either…or: cái này hoặc cái kia

Neither…nor: không chỉ cái này mà còn cái kia

Both…And: cả cái này và cái kia

Tìm hiểu thêm về cấu trúc Either/Neither

*Giống nhau:

– Both…And và Either…or/Neither…nor đều dùng để chỉ số lượng người, đồ vật từ 2 trở lên.

– Both…And và Either…or/Neither…nor đều dùng như một liên từ, đại từ.

* Khác nhau:

– Either…or/Neither…nor được dùng ở vị trí trạng từ.

– Both…And được dùng ở vị trí đồng vị của chủ ngữ.

Ex: – Neither Lan nor her brother goes to school on Monday.

(Không chỉ Lan mà anh trai của cô ấy cũng đi học vào thứ hai).

-Either Kim or her sister doesn’t go to school on Saturday.

(Kim hoặc chị gái cô ấy không phải đi học vào thứ bảy).

– Both Hung and his friends don’t go to school on Sunday.

(Cả Hưng và những người bạn của cậu ấy không phải đi học vào chủ nhật).

V. Bài tập về cấu trúc Both…And.

Both…And là cấu trúc phổ biến dùng để nối câu trong các dạng bài tập. Để củng cố lại những kiến thức trên, chúng ta cùng nhau đi làm bài tập nhé!

1.I watched _______ the cartoon ______ the play. (Both…And/ Either…or/Neither…nor)

2. This house is _______ beautiful ______ and cheap. (Both…And/ Either…or/Neither…nor)

3. My parent didn’t want to eat _______ meat ______ noodles. (Both…And/ Either…or/Neither…nor)

4. My is not only smart but also humorous.

➔ _______________________________. (Both…And)

5. My younger sister likes not only Vietnam’s songs but also Korea’s songs.

➔ _______________________________. (Both…And)

Đáp án:

1.Both…And

Có thể chọn Either…or tùy thuộc vào việc dịch nghĩa của câu như thế nào. Câu này có đáp án mở.

2. Both…And

Chọn Both…And để nói về ngôi nhà này đẹp và rẻ.

3. Neither…nor

Chọn Neither…nor vì câu mang nghĩa phủ định.

4. My is both smart and humorous.

(My thông minh và hài hước).

5. My younger sister likes both Vietnam’s songs and Korea’s songs.

(Em gái tôi thích những bài hát Việt Nam và những bài hát Hàn Quốc).

Ngữ Pháp -