Cấu trúc not only but also, cách dùng trong Tiếng Anh

Bạn đã nắm được các thì cơ bản và muốn bỏ túi một vài cấu trúc tiếng anh đơn giản và thú vị. Not only but also là một cấu trúc rất hay được sử dụng và có mặt trong các đề thi. Hãy cùng xem tiếp để nắm rõ cách dùng cũng như cấu trúc cơ bản và nâng cao này nhé.

Cấu trúc not only... but also

Bài học Cấu trúc not only… but also

Nội dung bài viết

Not only but aslo

Not only But also là gì

Not only But also: Không những/không chỉ … mà còn. Dùng trong một câu nói có mà có hai tính chất.

Cấu trúc Not only But also

Cấu trúc này được sử dụng để nhấn mạnh ý muốn diễn đạt và kết nối 2 câu lại với nhau.

Các dạng thường gặp :

1. Sau “Not only” và “But also” là 1 danh từ

              S+V+not only+N + But also + N

Ex: She can speak not only English but also Chinese

S       V                          N                            N

=> Cô ấy không chỉ có thể nói tiếng Anh mà còn biết cả tiếng Hoa.

2. Sau “Not only” và “But also” là 1 tính từ

               S+V+not only+Adj + But also + Adj

Ex: He is not only handsome but also intelligent.

S                    Adj                             Adj

=> Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn thông minh nữa.

3. Sau “Not only” và “But also” là 1 động từ

                S+V+not only+V + But also +V

Ex: I hate not only playing soccer but also swimming.

S    V                    V                                      V

=> Tôi không chỉ ghét chơi bóng đá mà còn ghét cả bơi.

4. Sau “Not only” và “But also” là 1 trạng từ

                  S+V+not only+Adv + But also +Adv

Ex: He speaks Korean not only fluently but aslo pretty

S    V                                        Adv                Adv

=> Anh ấy không những nói tiếng Hàn thật trôi chảy mà còn trông thật dễ thương.

5. Sau “Not only” và “But also” là 1 cụm giới từ

                S+V+not only+P + But also +P

Ex: They are not only call off this flight but also put off 3 days

S                              P                                          P

=> Họ không chỉ hủy luôn chuyến bay đó mà còn trì hoãn tận 3 ngày.

*Note: Trong câu “NOT ONLY BUT ALSO…”, vế sau có thể để nguyên BUT ALSO, hoặc có thể bớt also hay tách rời also khỏi but và để also trở thành một trạng từ thêm nghĩa cho động từ, có khi cả But cũng có thể bỏ.

Xem thêm >>>Cấu trúc Not Only But Also trong tiếng Anh đầy đủ nhất

 

Các dạng nâng cao, đảo ngữ Not only But also

Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng Not only…But..aslo với dạng đảo ngữ khi cần nhấn mạnh ý muốn diễn đạt:

Ex: Not only does he sing very well but aslo he plays guitar professtionally.

 NOT ONLY children but grown up people also love Tom and Jerry cartoons.

NOT ONLY children but (also) grown up people love Tom and Jerry cartoons.

Nối 2 mệnh đề:

Ex: English helps me not only get a good job, but it aslo helps me to connect with people around the world.

Viết lại câu với Not only But also

S + V + Both + N/NP + And + N/NP

➔ S + V + Not only + N/NP + But also + N/NP

Ex: His car is both cheap and feels good to drive.

(Xe của anh ấy vừa rẻ vừa tốt để lái)

➔ His car is not only cheap but also feels good to drive.

(Xe của anh ấy không chỉ rẻ mà còn có cảm giác tốt để lái)

NÊN XEM: Cấu trúc tương đồng not only but also đó là both and xem ngay cấu trúc both and.

Bài tập với Not only But also

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. Kien is both smart and hardworking.
 2. The thief stolen his money and tore up his card.
 3. Sam spoke English very good and fluently.
 4. Tommy likes helping everybody. So does his sister.
 5. A true friend is somebody who is caring and kind.
 6. Thinh and Huong didn’t keep my secret.
 7. Quynh should apologize and leave.
 8. Nga felt both disappointed and misunderstood.
 9. My younger brother plays tennis and football in his free time.
 10. They go to school both in the morning and in the evening except Sunday.

Đáp án

 1. Kien is not only smart but also hardworking.
 2. The thief not only stolen his money but also tore up his card.
 3. Sam spoke English not only very good but also fluently.
 4. Not only Tommy but also his sister like helping everybody.
 5. A true friend is somebody who is not only caring but also kind.
 6. Not only Thinh but also Huong didn’t keep my secret.
 7. Quynh should not only apologize but also leave.
 8. Nga felt not only disappointed but also misunderstood.
 9. My younger brother plays not only tennis but also football in his free time.
 10. They go to school not only in the morning but also in the evening except Sunday.

Như vậy  chúng tôi vừa giới thiệu đến các bạn ngữ pháp cơ bản về cấu trúc not only but also, các dạng nâng cao, đảo ngữ cũng như một vài ví dụ minh họa đơn giản để tham khảo. Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh.

Ngữ Pháp -