Cấu trúc Spend cách dùng và bài tập

Loigiaihay giới thiệu bài học về cấu trúc Spend, một số cách dùng cần biết và viết lại câu với spend các bạn cần nắm vững. Đây là cấu trúc thường sử dụng và rất quan trong.

Spend (v): tiêu, dành ra

Nội dung bài viết

Tìm hiểu cấu trúc Spend

Cách dùng Spend

– Spend dùng để chỉ khoảng thời gian đã sử dụng, bỏ ra, tiêu tốn thời gian để làm việc gì đó. Cấu trúc Spend còn được gọi với cái tên “cấu trúc dành thời gian để làm gì”.

– Spend dùng để diễn tả việc tiêu tốn tiền vào một việc nào đó.

Cấu trúc Spend

S + Spend + time/money + on + N/something

➔ Người nào đó dành ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc vào một thứ gì đó.

Ex: Ken spends 3 hours on her homework. (Ken dành 3 giờ để làm bài tập về nhà của cô ấy).

S + Spend + time/money + (on) + Ving…

➔ Người nào đó dành ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc để làm việc nào đó.

Ex: – Jim spends a lot of money reparing his car. (Jim dành rất nhiều tiền để sửa chữa chiếc xe của anh ấy).

-We spend three hours cleaning our house. (Chúng tôi dành 3 giờ để dọn dẹp nhà của họ).

*Note: Spend chia động từ theo thời của câu và theo chủ ngữ đứng phía trước.

Cách viết lại câu với Spend

1. Viết lại câu từ Spend sang Waste.

Spend = Waste: tiêu tốn

S + Spend + time/money + (on) + Ving/N…

S + Waste + time/money + (on) + Ving/N…

Ex: I spend a lot of time on day – dreaming.

(Tôi dành rất nhiều thời gian để mơ mộng).

➔ I waste a lot of time on day – dreaming.

(Tôi tốn rất nhiều thời gian để mơ mộng).

Xem thêm >>> CẤU TRÚC SPEND TIME VÀ IT TAKES: CÁCH DÙNG & BÀI TẬP [UPDATE]

 

2. Viết lại câu từ Spend sang It take.

S + Spend + time/money + Ving/N…

It take + somebody + time/money + to Vinf…

Ex: She spent hours trying to repair the car.

(Cô ấy đã dành nhiều giờ để cố gắng sửa chữa chiếc xe).

➔ It took her hours to try to repair the car.

(Cô ấy đã dành nhiều giờ để cố gắng sửa chữa chiếc xe)

3. Một số cấu trúc khác của Spend.

S + Spend + something + Ving + something…

Ex: My parents spent about $500 rebuilding the house.

(Bố mẹ của tôi đã dành khoảng 500 đô để sửa chữa lại ngôi nhà).

S + Spend + something + on + something…

Ex: Tom is spending more on clothings than he used to.

(Tom đang dành rất nhiều cho quần áo hơn trước kia).

*Note: Sau 2 cấu trúc trên của Spend có thể đi kèm sau đó là “with someone”.

Một số bài tập về Spend

Nội dung trên là những kiến thức vô cùng quan trọng về Spend. Kiến thức chỉ là lý thuyết cần phải thực hành, hãy vận dụng những điều đã học vào bài tập nhé.

1.I’ll ________ (Spend/Take/Waste) three weeks listening to music.

2.My mother often _______ (Spend/Take/Waste) 4 hours a day working in the school.

3.We don’t _______ (Spend/Take/Waste) a lot of time on computer games.

4. How long did she _______ (Spend/Take/Waste) on doing her homework?

5. He spends 2 hours a day collecting the stamps.

➔ It takes …

➔ He wastes …

Đáp án:

1.Spend

2.Spends

3.Waste

4.Spend

5.It takes him 2 hours a day to collect the stamps.

He wastes 2 hours a day collecting the stamps.

Ngữ Pháp -