Điều Khoản Và Chính Sách Bảo Mật

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng trang Web Dafulbrightteachers.org. Việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ tùy thuộc vào việc chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này.

Bản quyền bài viết

Dafulbrightteachers.org giữ toàn quyền với các bài viết được đăng tải trên website bao gồm văn bản và hình ảnh. Mọi cá nhân, tổ chức KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP các bài viết trên Dafulbrightteachers.org khi chưa được sự đồng ý của Dafulbrightteachers.org.

Nếu phát hiện sự sao chép mà chưa được sự cho phép, chúng tôi sẽ thông báo lên cơ quan chức năng hoặc tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ nội dung của mình.

Người dùng gửi thông tin lên Website

Người dùng được phép gửi, đóng góp ý kiến của mình cho nội dung mà mình quan tâm tuy nhiên nó phải là nội dung đảm bảo các tiêu chí sau đây:

  1. Nội dung gửi lên website là nội dung liên quan tới chủ đề phản hồi, không gửi nội dung mang tính spam, hoặc thông điệp vô nghĩa.
  2. Khi gửi thông điệp bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa nào đối với người dùng khác.
  3. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bái, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc).
  4. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước
  5. Tất cả những thông điệp vi phạm chính sách chúng tôi có quyền xoá mà không cần thông báo tới người dùng

Virus

Chúng tôi không đảm bảo trang web của mình sẽ an toàn tuyệt đối hoặc không có lỗi hay virus.

Bạn chịu trách nhiệm cho việc cài đặt các chương trình máy tính, công nghệ thông tin và nền tảng để truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm diệt virus của riêng mình.

Bạn không được phép lạm dụng trang web của chúng tôi theo hướng cố ý lây lan virus, phần mềm độc hại, sâu máy tính, bom lô-gíc hoặc những thứ gây hại về mặt công nghệ khác. Bạn không được phép truy cập trái phép vào trang web, máy chủ chứa trang web của chúng tôi hay bất kỳ máy chủ nào khác, các máy tính hoặc cơ sở dữ liệu được liên kết với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ báo cáo tất cả những sai phạm cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan, đồng thời chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong những trường hợp như thế, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ bị ngưng ngay lập tức.

Các liên kết và nguồn của bên thứ ba trong trang web của chúng tôi

Khi trang web của chúng tôi có chứa các liên kết dẫn đến nguồn và trang web khác do bên thứ ba cung cấp, những liên kết này chỉ có mục đích cung cấp thông tin cho bạn..

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các nguồn và trang web này.

Chính sách bảo mật

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của Người sử dụng trên Website Dafulbrightteachers.org được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Dafulbrightteachers.org. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người sử dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người sử dụng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người sử dụng khi không có sự đồng ý của Người sử dụng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người sử dụng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người sử dụng được biết về vụ việc.

Chưa phân loại -