Cấu trúc in order to/so as to và cách dùng trong Tiếng Anh

Trong giao tiếp Tiếng Anh khi muốn thành lập câu với mục đích gì, chúng ta thường sử dụng cấu trúc IN ORDER TO. Đặc biệt với cấu trúc IN ORDER TO thường khá khó. Bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách dùng cấu trúc IN ORDER TO.

Nội dung bài viết

Cấu trúc IN ORDER TO

1.Cấu trúc IN ORDER TO nghĩa là gì?

IN ORDER TO: để, để mà…

2.Khi nào dùng cấu trúc IN ORDER TO:

Sử dụng cấu trúc này dùng để chỉ mục đích một hoạt động nào đó khi người nói/người viết muốn diễn đạt.

3.Cách dùng IN ORDER TO:

– Form: S + V + IN ORDER TO + (for somebody) + to Vinf…

➔ Cấu trúc IN ORDER TO dùng để chỉ mục đích hoạt động hướng tới chính chủ thể của hoạt động hoặc đối tượng khác được nêu ở trên.

Ex: She went to London in order to learned English. (Cô ấy đã đến London để học Tiếng anh).

– Form: S + V + IN ORDER+ (NOT) +TO + (for somebody) + to Vinf…

➔ Cấu trúc của IN ORDER TO khi dùng dưới dạng phủ định thêm NOT.

Ex: She left home early in order not to be late for school. (Cô ấy đã rời nhà từ rất sớm để không đến trường muộn).

– Form: S+V+IN ORDER+That + S + will/can/would/could + (not) +Vinf…

Ex: Harry went out in order that he could relax. (Harry đã ra ngoài để anh ấy có thể thư giãn).

Xem thêm >>>NÂNG CAO NGỮ PHÁP TIẾNG ANH VỚI CẤU TRÚC IN ORDER TO, SO AS TO

 

4.Lưu ý

– Cấu trúc IN ORDER TO chỉ được áp dụng khi chủ ngữ của hai câu giống nhau.

– Cấu trúc IN ORDER TO khi được viết lại câu mà trong câu có các từ như want/like/hope/… thì chúng ta nên bỏ các từ này và giữ lại các động từ sau chúng.

Ex: I study hard. I hope to pass the exam. (Tôi học chăm. Tôi hi vọng vượt qua bài kiểm tra).

➔ I study hard in order to pass the exam. (Tôi học chăm để vượt qua bài kiểm tra).

– Cấu trúc IN ORDER TO = Cấu trúc SO AS TO = Cấu trúc TO: cách dùng như dùng cấu trúc IN ORDER TO.

Ex: Hung finished work early in order to see the football match. (Hùng đã kết thúc công việc sớm để xem trận đấu bóng đá).

= Hung finished work early so as to see the football match.

= Hung finished work early to see the football match.

Trên đây là toàn bộ cách dùng và những lưu ý khi dùng cấu trúc IN ORDER TO. Khi vận dụng vào làm bài, chúng ta cần nắm thật vững lý thuyết để áp dụng tránh những trường hợp đã lưu ý vẫn còn mắc lỗi dẫn đến bài làm không được đánh giá cao. Trong giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày, chúng ta cũng cần cân nhắc kĩ để áp dụng lý thuyết khi thành lập câu trước khi nói.

Ngữ Pháp -