Cấu trúc As soon as cách sử dụng cơ bản trong Tiếng Anh

As soon as có vai trò là một liên từ trong ngữ pháp Tiếng Anh. Với cấu trúc As soon as có nhiều cách sử dụng khác nhau. Hôm nay cùng với dafulbrightteachers.org cùng nhau đi tìm hiểu về cấu trúc cách dùng As soon as với những kiến thức cơ bản nhất.

Cấu trúc As soon as tiếng anh

Nội dung bài viết

Tìm hiểu cấu trúc As soon as

As soon as là gì

As soon as: ngay khi

As soon as là một liên từ

Ex: She called her parents as soon as she arrived to New York.

(Cô ấy đã gọi cho bố mẹ ngay sau khi cô ấy đến New York)

Một số liên từ kết hợp với As soon as

As soon as possible: càng sớm càng tốt/sớm nhất có thể

As soon as I can: nhanh nhất tôi có thể

Khi nào dùng As soon as

– As soon as là liên từ chỉ thời gian nối hai mệnh đề với nhau, tức là ngay khi một hành động xảy ra liền sau một hành động khác.

– Cấu trúc As soon as dùng để diễn tả một hành động đã được thực hiện ngay lập tức sau một hành động khác diễn ra trong quá khứ.

Ex: Huynh ran away as soon as he received a call from his girlfriend. (Huynh chạy đi ngay khi anh ấy nhận một cuộc gọi từ bạn gái).

Cấu trúc As soon as dùng để diễn tả một hành động đã được thực hiện ngay lập tức sau một hành động khác diễn ra trong tương lai.

Ex: My father will angry with my younger brother as soon as he sees his test score. (Bố tôi sẽ nổi giận với em trai tôi ngay khi ông nhìn thấy điểm bài kiểm tra của cậu).

Xem thêm >>>Cấu trúc as soon as trong tiếng Anh đầy đủ nhất

 

Cách dùng cấu trúc As soon as

Cấu trúc As soon as ở đầu câu

-Form: As soon as + S + VHTĐ + …, S + will + Vinf…

Ex: As soon as I see my boyfriend tomorrow, I’ll tell him this. (Ngay khi tôi gặp bạn trai tôi vào ngay mai, tôi sẽ nói với anh ấy điều này).

-Form: As soon as + S + have/has + VPII+…, S + will + Vinf+…

Ex: As soon as Tom has finished work, he’ll go home. (Ngay khi Tom kết thúc công việc, anh ấy sẽ về nhà).

Cấu trúc As soon as trong câu đảo ngữ

-Form: As soon as + S + VQKĐ+…, S + VQKĐ+…

➔ No sooner/Hardly + had + S + VPII+… than/when + s + VQKĐ+…

Ex: As soon as Mary finished her homework, she went to bed. (Ngay khi Mary kết thúc bài tập, cô ấy đã đi ngủ).

➔ No sooner/Hardly had Mary finished her homework than/when she went to bed.

*Note: As soon as là liên từ phụ thuộc chỉ hoạt động nối tiếp nên dùng thời quá khứ đơn.

As soon as possible

As soon as possible: càng sớm càng tốt, sớm nhất có thể.

– Dùng As soon as possible là cách lịch sự để yêu cầu ai đó làm việc gì đó ngay lập tức.

Ex: Could you please return the hat to me as soon as possible? (Bạn làm ơn có thể trả tôi chiếc mũ sớm nhất có thể dược không?)

Phân biệt As soon as và Until/While/When

As soon as: diễn tả hành động, sự việc này thực hiện liền ngay sau hành động, sự việc khác ở quá khứ

Ex: She phoned me as soon as she finished the test.

(Cô ấy đã gọi cho tôi ngay sau khi cô ấy đã kết thúc bài kiểm tra)

Until: diễn tả số lượng, khoảng thời gian

Ex: It’s only 3 minutes until we begin the exam.

(Chỉ còn 3 phút cho đến khi chúng tôi bắt đầu làm bài thi)

While: thể hiện 2 hành động, sự việc đang xảy ra tại cùng một thời điểm cụ thể

Ex: While I was reading comic book, my sister was studying English very hard.

(Trong khi tôi đang đọc sách thiếu nhi, chị tôi cũng đang học Tiếng Anh rất chăm chỉ)

When: 2 hành động, sự việc xảy ra tại một thời điểm nhưng sẽ cách nhau khoảng thời gian ngắn

Ex: When I got out of the room, I found out forgetting the documentary.

(Khi tôi ra khỏi phòng, tôi đã phát hiện mình quên tài liệu)

Như vậy chúng tôi vừa cung cấp kiến thức về cấu trúc As soon as cơ bản trong Tiếng Anh. Những kiến thức cung cấp bên trên sẽ hữu ích dành cho các bạn khi áp dụng vào giải quyết các dạng bài tập ngữ pháp liên quan cấu trúc này.

Ngữ Pháp -