Cấu trúc If only cách dùng trong Tiếng Anh

Cấu trúc If only được dùng khác phổ biến trong ngữ pháp Tiếng Anh với vai trò là một câu giả định. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách dùng If only cơ bản cần nắm chắc.

Bài học cấu trúc if only

Nội dung bài viết

Cấu trúc If only

1.If only là gì?

If only : giá mà, ước mà.

2. If only được sử dụng làm gì?

– Cấu trúc If only là một loại câu giả định.

– Cấu trúc If only dùng để diễn tả sự hy vọng, ước ao, một sự nuối tiếc về một điều gì đó.

Xem thêm >>>CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG IF ONLY TRONG TIẾNG ANH

 

3. Cách dùng If only

a.Cấu trúc If only ở tương lai:

Form: If only, S + would/could + Vinf …

➔ Cấu trúc If only ở tương lai là câu ước diễn tả sự mong đợi trong tương lai hay diễn tả sự phàn nàn về điều gì đó.

Ex: If only, my family could be in Danang tomorrow. (Giá mà gia đình tôi có thể ở Đà Nẵng vào ngày mai).

➔ Diễn tả điều ước của một người trong thời gian tương lai.

b. Cấu trúc If only ở hiện tại:

Form: If only, S + tobe (not)/ VQKĐ +…

➔ Cấu trúc If only ở hiện tại là câu ước diễn tả sự trái ngược với hiện tại.

*Note: tobe ở đây dùng were đối với tất cả các ngôi.

Ex: If only, I were rich. (Giá mà tôi giàu). ➔ Lúc người nói câu nói họ không giàu và họ ước mình giàu, trái ngược với hiện tại của họ.

c. Cấu trúc If only ở quá khứ:

Form: If only, S + had(not) + VPII + …

➔ Cấu trúc If only ở quá khứ là câu ước diễn tả sự thật trái ngược với quá khứ, một giả thiết không có thực trong quá khứ. Đồng thời, cấu trúc If only ở quá khứ giúp người nói/người viết diễn tả sự nuối tiếc.

Ex: If only, my brother had passed his exam. (Giá mà anh trai tôi qua được bài kiểm tra).

d. Cấu trúc If only mang ý nghĩa hi vọng:

Form: If only, S + will/VHTĐ + …

Ex: If only, my father comes in time to pick me up. (Hi vọng bố tôi đến đón tôi đúng giờ).

e. Cấu trúc If only trong đảo ngữ:

Form: Only if + S + V, Vaux (Trợ động từ) + S + V…

➔ Cấu trúc If only trong đảo ngữ mang nghĩa nếu, chỉ khi.

Ex: Only if Mary had learnt hard, would she have passed the exam. (Chỉ khi Mary học chăm, cô ấy sẽ vượt qua bài kiểm tra).

*Note: Ở dạng câu đảo ngữ với If only, đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai không có If only.

4. Lưu ý:

– Mệnh đề chứa cấu trúc If only có thể đứng một mình hoặc kết hợp với các mệnh đề khác tùy theo nghĩa của câu.

– If only = wish : cách sử dụng động từ wish như với cách sử dụng If only.

Trên đây là toàn bộ cách sử dụng và một số lưu ý nhỏ khi gặp cấu trúc If only trong các dạng bài tập ngữ pháp Tiếng Anh. Chúc các bạn có những kinh nghiệm hữu ích sau khi tìm hiểu về cấu trúc If only này.

Ngữ Pháp -