TỔNG HỢP về cấu trúc As if/As though: Cách dùng, Ví dụ

Một trong những cặp từ giả định thông dụng trong tiếng Anh nhất chính là As if/As though. Bài học hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đầy đủ, chi tiết nhất về cách dùng cấu trúc As if/As though nhé!

Nội dung bài viết

Cấu trúc As if/As though là gì?

As if/As though : như thể là…, cứ như là…

Ex: Kalin talks as if she knows everything.

(Kalin nói như thể là cô ấy biết tất cả mọi thứ)

As if và As though

Cấu trúc As if/As though sử dụng làm gì?

Cấu trúc As if/As though được dùng trong các trường hợp như sau:

– Khi muốn nói người nào đó/vật gì đó trông như thế nào, trông ra sao, cảm thấy gì (thường là bày tỏ quan điểm cá nhân)

– Cấu trúc As if/As though vừa đứng trước mệnh đề có thật vừa đứng trước mệnh đề không có thật.

Cấu trúc As if/As though

1. Loại 1 (Type 1)

Form: S + V…+ as if/as though + S +V…

➔ Cấu trúc này dùng để diễn tả sự thật hiển nhiên, đã xảy ra.

Ex: He acts as though he was/ were rich. (But he is not rich).

(Anh ta hành động như thể là người giàu)

➔ Trong trường hợp này muốn diễn đạt việc thật ra anh ta không giàu như những gì anh ta đang làm.

** Note: Theo Anh – Mỹ, trong văn viết trang trọng, người ta thường dùng “were” thay cho “was”.

2. Loại 2 (Type 2)

Form: S + VHTĐ +… + as if/as though + S +tobe(not)/VQKĐ +…

➔ Cấu trúc As though dùng để diễn tả sự việc ở hiện tại.

Ex: She talkes as though she knew where Hung lived.

(Cô ấy nói như thể là cô ấy biết Hùng sống ở đâu)

Cách dùng As if

3. Loại 3 (Type 3)

Form: S + VQKĐ +…+ as if/as though +…+ S + had (not) + VPII +…

➔ Cấu trúc As though dùng để diễn tả sự việc ở quá khứ.

Ex: My sister ate as though she hadn’t eaten during a week.

(Chị gái tôi ăn cứ như thể là chị ấy không được ăn trong suốt một tuần liền)

Xem thêm >>> Cấu trúc As if/As though: Cách dùng và bài tập

 

Lưu ý cần nhớ 

– Mệnh đề sau 2 cặp cấu trúc này không phải lúc nào cũng tuân theo quy luật trên. Trong một số trường hợp, nếu câu điều kiện có thật hoặc dựa vào quan điểm của người nói/người viết là có thật thì sử dụng loại 1, loại 2 và loại 3 không được sử dụng. Động từ ở mệnh đề sau dựa vào mối quan hệ với động từ ở mệnh đề trước.

Ex: The girl looks as if/as though she has finished the exam.

(Cô gái trông có vẻ như là vừa kết thúc bài kiểm tra)

– Cấu trúc As if/As though đi kèm với động từ nguyên mẫu có to hoặc một cụm giới từ.

Ex: Windy moved his lips as though to smile.

(Windy di chuyển môi của cô ấy như thể là cười)

– Cấu trúc này có thể dùng với Feel/Look

Ex: It looks as if/as though we’ve had a shock.

(Trông chúng tôi có vẻ như đã có một cú sốc)

– As if có thể dùng tương tự như ‘Like’. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng chính xác trong mọi ngữ cảnh.

Ex: It could like it could snow at any time.

(Nó trông có vẻ như là vừa có tuyết)

Một vài ví dụ khác

  1. My sister spends money as if she owned a bank.
  2. Minh walks as if he were a big hero.
  3. Zen always acts as though he were rich.
  4. It sounds as though they had a happy time.
  5. His sister looked as though she had seen a ghost.
  6. Binz was having as if nothing had happened.
  7. Ducky shook her headd as if to say “don’t trust him”.
  8. She felt as though she was plunging into something new and quite abnormal.
  9. We took as if we were overworked.
  10. Black – faced, he looked as though he had been drained of all sensation.

Trên đây là cách sử dụng và lưu ý của cấu trúc As if/As though. Qua tìm hiểu về cấu trúc này, các bạn hãy vận dụng thật tốt vào các dạng bài tập ngữ pháp và trong giao tiếp Tiếng anh hằng ngày.

Xem thêm:

 

Học tiếng Anh -