One of a kind là gì? Những điều cần biết liên quan đến One of a kind

One of a kind được biết đến như một idiom để chỉ sự duy nhất, độc nhất. Tuy nhiên, one of a kind còn là cụm từ bao hàm rất nhiều thứ. Vậy one of a kind là gì? Trong bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này và những điều thú vị xung quanh cụm từ này nhé!

  1.  One of a kind là gì?

One of a kind: duy nhất, duy nhất một, độc nhất

– Thông thường, one of a kind thường chỉ loại người hoặc vật duy nhất. Hay nói một cách khác là nói về một thứ chỉ tồn tại độc nhất.

Ex: Myan is one of a kind in my team.

(Myan là một kiểu người duy nhất trong nhóm của tôi)

– Trong trường hợp muốn mô tả một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất, đặc biệt, thuộc loại này hoặc loại khác thì ta dùng ‘one of a kind’ như một tính từ.

Ex: This car is a small one – of – a – kind type.

(Chiếc xe này là một loại nhỏ duy nhất)

Linh is so difficult to understand. She is one – of – a – kind.

(Linh quá khó để hiểu. Cô ấy là một kiểu người duy nhất)

– Idiom: One of a kind – Có một không hai

One of a kind là gì? Những điều cần biết liên quan đến One of a kind

One of a kind là gì? Những điều cần biết liên quan đến One of a kind

  1. Cấu trúc One of a kind

S + (tobe) + one of a kind…

➔ Cấu trúc này dùng để diễn tả người hoặc vật khác thường và đặc biệt.

Ex: My brother is one of a kind because of his character.

(Anh trai tôi là một người đặc biệt vì tính cách của anh ấy)

Một vài ví dụ khác:

– She is a one – of – a – kind lady and I am proud to say she is my mom.

(Bà ấy là một người phụ nữ duy nhất và tôi tự hào để nói bà ấy là mẹ của tôi)

– This is a one – of – a – kind book that I have ever seen.

(Đây là quyển sách duy nhất mà tôi đã từng xem)

– That snack is a one – of – a – kind original.

(Món ăn vặt kia là loại truyền thống duy nhất)

Xem thêm >>> Cấu trúc what kind of, type of, sort of khác nhau như thế nào

 

  1. Bài hát ‘One of a kind’ – The Spinners

One of a kind love affair is
The kind of love that you read about in a fairy tale
Like the sun that shines on a rainy day, it’s a cloud of love
One of a kind love affair is
When your down is up, when your up is down
But love stays around
And when you know you’re right, but you got to make a little sacrifice
You make it for love
Who oh oh oh, yeah

I never thought about today would come
When she would leave without good-bye, yes, sir.
She wrote a line or two upon the wall
Said, I’m leaving you, know I love you too
I can’t stay with you
Until this very day, I could never say a discouraging word
‘Cause I love you
Who-oh-oh-oh, yes, siree, now

love affair is
When you hate to say girl I told you so, but you gotta go
There won’t be a fight, ’cause your love is right
But you’re leaving wrong, wrong, wrong, wrong
(One of a kind) ooh (love affair is) ooh yeah
When you treat her nice but you finally have to pay the price
And though you know you’re right
But you got to make a little sacrifice
You make it for love
You make it for love
Yeah heh heh heh oh

One of a kind love affair is
Makes you want to love her, you just have to hurt her, yeah
One of a kind, one of a kind, love affair is
Makes a lame man walk, makes a blind man talk about seein’ again
(One of a kind) ooh yeah (love affair is) my heart
It makes you me want to be around ya, ah, girl, I’m glad I found you
(One of a kind) wooh-ee, baby (love affair is) I want to tell you now
Every day is sunshine, girl you’re on my mind
One of a kind, one of a kind love affair is
Makes me want to, want to be with you
(One of a kind) babe, babe babe

Trên đây là những kiến thức về One of a kind là gì. Chúc bạn học thật tốt!

Xem thêm:

Xem thêm các bài viết tiếng Anh hay tại: Verbalearn

 

 

Học tiếng Anh -