Bộ luật, Thông tư, Nghị định, Nghị quyết, Hiến pháp tiếng Anh là gì?

Các văn bản pháp luật là những thứ luôn gắn liền với cuộc sống thường nhật. Chúng giúp ta có thể biết được những quy định của pháp luật và hạn chế tối đa những vi phạm. Bên cạnh đó, những từ vựng Tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành Luật như Bộ luật thông tư nghị định nghị quyết hiến pháp văn bản dưới luật Tiếng Anh là gì cũng cần được nắm chắc. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn những từ vựng này và ý nghĩa.

Nội dung bài viết

Bộ luật thông tư nghị định nghị quyết hiến pháp văn bản dưới luật Tiếng Anh là gì 

1.Bộ luật Tiếng Anh là gì?

Code (of Law): Bộ luật

➔ Đây là tên gọi chung bao quát toàn bộ hệ thống luật do Quốc hội ban hành (áp dụng đối với các nước như Việt Nam)

  1. Thông tư Tiếng Anh là gì?

Circular: Thông tư

➔ Thông tư là văn bản giải thích hay chính là văn bản hướng dẫn chi tiết các quy định của pháp luật. Ở Việt Nam, thông tư thường do Bộ hay Cơ quan ngang Bộ ban hành.

  1. Nghị định Tiếng Anh là gì?

Decree: Nghị định

➔ Nghị định thường dùng để hướng dẫn hoặc quy định chi tiết những điều chưa có trong Luật.

  1. Nghị quyết Tiếng Anh là gì?

Resolution: Nghị quyết

➔ Nghị quyết là dạng văn bản quyết định những vấn đề cơ bản sau khi được Quốc hội thông qua.

  1. Hiến pháp Tiếng Anh là gì

Constitution: Hiến pháp

➔ Hiến pháp là văn bản có hiệu lực cao nhất.

  1. Văn bản dưới luật Tiếng Anh là gì?

By-law document: Văn bản dưới luật

➔ Văn bản dưới luật là các văn bản được áp dụng sau Luật hay Bộ luật do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành.

Xem thêm:

Xem thêm >>> Một số thuật ngữ pháp lý (Anh – Việt) thông dụng

Các từ vựng liên quan đến chuyên ngành Luật

CÁC LOẠI VĂN BẢN LUẬT
Act Định ước, sắc lệnh, đạo luật
Agreement Hiệp định/Thỏa thuận
By-law document Văn bản dưới luật
Code (of Law) Bộ luật
Bill Dự thảo luật
Constitution Hiến pháp
Convention/Covenant Công ước
Decision Quyết định
Decree Nghị định
Directive Chỉ thị
Ordinance Pháp lệnh
Order Lệnh
Resolution Nghị quyết
Regulate/Stipulate: Quy định
Treaty/Pact/Compact/Accord Hiệp ước

 

CÁC THÀNH PHẦN TRONG VĂN BẢN LUẬT
Part Phần
Chapter Chương
Section Mục
Article Điều
Clause Khoản
Point Điểm
Appendix Phụ lục

Hệ thống luật pháp và các loại luật

Case law: Luật án lệ
Civil law: Luật dân sự/luật hộ
Criminal law: Luật hình sự
Adjective law: Luật tập tục
Substantive law: Luật hiện hành
Tort law: Luật về tổn hại
Blue laws/Sunday law: Luật xanh (luật cấm buôn bán ngày Chủ nhật)
Blue-sky law: Luật thiên thanh (luật bảo vệ nhà đầu tư)
Admiralty Law/maritime law: Luật về hàng hải
Patent law: Luật bằng sáng chế
Family law: Luật gia đình
Commercial law: Luật thương mại
Consumer law: Luật tiêu dùng
Health care law: Luật y tế/luật chăm sóc sức khỏe
Immigration law: Luật di trú
Environment law: Luật môi trường
Intellectual property law: Luật sở hữu trí tuệ
Real estate law: Luật bất động sản
International law: Luật quốc tế
Tax(ation) law: Luật thuế
Marriage and family: Luật hôn nhân và gia đình
Land law: Luật ruộng đất

Các bộ luật thông dụng

Bộ Luật hình sự Việt Nam The Criminal Code of Vietnam
Bộ Luật Tố Tụng hình sự The Criminal Procedure Code
Bộ Luật Lao động The Labor Code
Bộ Luật dân sự The Civil Code Law
Bộ Luật Tố tụng dân sự Code of Civil Procedure
Luật Đất Đai Land Law of Vietnam
Luật Kinh doanh Bất động sản Law on Real estate trading
Luật Nhà ở The Law on Housing of Vietnam
Bộ Luật hàng hải Vietnam Maritime Code
Luật Xây dựng The Construction Law of Vietnam
Luật Đầu tư Law on Investment
Luật Đấu thầu Law on Bidding
Luật quản lý thuế Law on tax administration
Luật Thuế giá trị gia tăng Law on Value Added Tax
Luật Thương mại Law on Commerce of Vietnam
Luật Doanh nghiệp Law on Enterprises
Luật Hôn nhân Gia đình Law on Marriage and Family
Luật Tố Tụng Hành Chính The Law on Administrative Procedures
Luật xử lý vi phạm hành chính Law on handling administrative violations
Luật Sở hữu trí tuệ This Law regulates intellectual property
Luật nuôi con nuôi Law on Adoption
Luật thi hành án hình sự Law on Execution of Criminal judgments

Trên đây là những kiến thức giúp bạn hiểu Bộ luật thông tư nghị định nghị quyết hiến pháp văn bản dưới luật Tiếng Anh là gì. Chúc bạn học thật tốt và đạt kết quả cao.

Bài viết tham khảo từ các nguồn:

Học tiếng Anh -