Bài viết tiếng Anh về cuộc sống ở NÔNG THÔN chân thực, sống động

Những vùng nông thôn với cuộc sống yên bình, giản dị. Một cuộc sống không vội xã, inh ỏi những tiếng còi xe. Sống ở nông thôn là sự lựa chọn đúng đắn nếu bạn không thích sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống thành phố. Bài viết này đem đến cho bạn những bài viết tiếng Anh hay nhất về cuộc sống ở nông thôn. Hãy cùng theo dõi ngay nhé!

Nội dung bài viết

Từ vựng miêu tả về cuộc sống ở nông thôn

STT Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
1 Village /’vɪl.ɪdʒ/ ngôi làng
2 Winding lane /’waindi / đường làng
3 Landscape /’lænskeip/ phong cảnh
4 Hill /hil/ đồi
5 Canal /kə’næl/ kênh, mương
6 Farm /fɑːrm/ nông trại
7 Meadow /’medou/ đồng cỏ
8 Cliff /klɪf/ vách đá
9 Rural /ˈrʊr.əl/ thuộc nông thôn
10 River /’rɪv.ər/ con sông
11 Well /wel/ giếng nước
12 Valley /ˈvæl.i/ thung lũng
13 Fishponds /pɒnd/ ao cá
14 Cottage /’kɒt.ɪdʒ/ mái nhà tranh
15 Waterfall /ˈwɑː.t̬ɚ.fɑːl/ thác nước
16 Paddy field /’pædi/ ruộng lúa
17 Terraced field /’terəs/ ruộng bậc thang
18 Sow /saʊ/ Con lợn nái
19 Livestock /’laivstɔk/ vật nuôi
20 Haystack /’heistæk/ đống cỏ khô, đống rơm rạ
21 Ditch /ditʃ/ mương, rãnh
22 Barn /bɑ:n/ chuồng gia súc/ nhà kho
23 Lamb /læm/ Con cừu con
24 Closer to nature gần gũi với thiên nhiên
25 Boat /bəʊt/ con đò
26 Towering cliffs Những vách núi đá hùng vĩ
27  Peace and quiet /pi:s/ /kwaɪət/ Yên bình và yên tĩnh
28 Harvest /’hɑ:vist/ mùa gặt
29 Seaside /’si:’said/ bờ biển
30 Folk game /foʊk/ /ɡeɪm/ trò chơi dân gian
31 Plow /plau/ cày ruộng
32 Herd of cow /hɜːd əv kaʊ/ Đàn bò
33 Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ Con gà
34 Chick /tʃɪk/ Con gà con
35 Flock of sheep /flɒk əv ʃiːp/ Bầy cừu
36 Cattle /’kætl/ gia súc
37 Calf /kɑːf/ Con bê
38 Farming /fɑ:rmɪŋ/ Làm ruộng
39 An isolated area /’aɪ.sə.leɪt/ /’eə.ri.ə/ một khu vực hẻo lánh
40 Explore the great outdoors khám phá cuộc sống ngoài trời tuyệt hảo
Xem thêm >>> Đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống ở nông thôn (14 mẫu)

Bài viết tiếng Anh về cuộc sống ở nông thôn

#1 Bài viết về cuộc sống ở nông thôn cơ bản

In my opinion, the best choice is life in the countryside. There are many good points here. All of first, life in the countryside is very peaceful and fresh. There aren’t many vehicles moving on the road. Secondly, people are friendly and expandsive to each other. They are willing to help whenever someone meet with difficulties. Finally, food is fresh and cheap. Speacially, vegertables are grown naturally and always available. I really feel secure about food’s quality. To sum up, the life of countryside is the suitable place for me to live.

Bài viết tiếng Anh về cuộc sống ở nông thôn

Dịch

Theo tôi, lựa chọn tốt nhất là cuộc sống ở nông thôn. Có nhiều điểm tốt ở đây. Đầu tiên, cuộc sống ở nông thông rất yên bình và trong lành. Không có nhiều phương tiện di chuyển trên đường. Thứ hai, mọi người rất thân thiện và cởi mở với nhau. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau bất kể ai đó gặp khó khăn. Cuối cùng, đồ ăn rất sạch và rẻ. Đặc biệt, rau củ được trồng một cách tự nhiên và luôn có sẵn. Tôi thực sự cảm thấy an toàn về chất lượng đồ ăn. Tóm lại, cuộc sống ở nông thôn là địa điểm phù hợp dành cho tôi để sống.

#2 Bài viết về cuộc sống ở nông thôn nâng cao

To me, the life countryside is my best choice. Living in a peaceful countryside help me feel comfortable beacause of many reasons.

Firstly, life in the countryside is really quite and fresh. The air is clean and good for health. It isn’t polluted as the life in the cities.

Secondly, people are friendly and kind to each other. Countryside is a place where they are willing to help each other unconditional. When they meet each other, everybody knows everybody and often say “hello”.

Thirdly, the cost of living in the countryside is lower than that in cities. There are many food by themselves such as meat, eggs, vegetables, fishes and so on. It is really safe to eat everyday. People in the countryside don’t waste money on unnecessary things.

I prefer the life in the countryside. In the future, I will buy a small house to live here with my family.

Cuộc sống ở nông thôn

Dịch

Với tôi, cuộc sống ở nông thôn là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Sống ở một vùng nông thôn yên bình giúp tôi cảm thấy thoải mái vì nhiều lý do.

Đầu tiên, cuộc sống ở nông thông thực sự yên tĩnh và trong lành. Không khí sạch sẽ và tốt cho sức khỏe. Nó không ô nhiễm như cuộc sống ở thành phố.

Thứ hai, con người thân thiện và tốt bụng với nhau. Nông thôn là địa điểm nơi mà họ sẵn sàng giúp đỡ nhau vô điều kiện. Khi họ gặp nhau, mọi người biết nhau và thường chào nhau.

Thứ ba, chi phí sống ở nông thôn thường thấp hơn ở thành phố. Có nhiều thực phẩm tự làm bởi chính người dân nơi đây như thịt, trứng, rau củ, cá và rất nhiều. Đây thực sự an toàn để ăn mỗi ngày. Người ở nông thôn không tốn nhiều tiền với những thứ không cần thiết.

Tôi thích cuộc sống ở nông thôn. Trong tương lai, tôi sẽ mua một căn nhà nhỏ để sống ở đây cùng gia đình mình.

KẾT

Mỗi người sẽ có cho mình những quan điểm khác nhau về một cuộc sống ở nông thôn. Trên đây chỉ là những gợi ý giúp cho bạn định hướng về một bài luận chủ đề về cuộc sống ở nông thôn đầy đủ và chi tiết. Hy vọng bài viết thực sự hữu ích dành cho bạn.

Xem thêm:

Học tiếng Anh -