Cấu trúc Wish cách sử dụng trong Tiếng Anh

“Tôi ước tôi là tỉ phú” – một câu ước phổ biến trong cuộc sống. Vậy để biến đổi câu ước này sang Tiếng Anh thì chúng ta phải sử dụng cấu trúc nào? Bài học này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc Wish để diễn tả một mong ước, ước mơ trong Tiếng Anh.

Nội dung bài viết

Cấu trúc Wish hướng dẫn cách dùng

1.Wish nghĩa là gì?

Wish (v): mong, mong ước, ước, ước mơ.

2.Khi nào dùng cấu trúc Wish?

Cấu trúc Wish sử dụng khi người nói muốn diễn tả một mong muốn, một ước mơ nào đó đến với mình hoặc đến với người khác.

Xem thêm >>>Cấu trúc wish: Công thức, cách dùng và bài tập

 

3.Cách sử dụng cấu trúc Wish:

-Type 1: Câu ước ở tương lai

Form: S + Wish(es/ed), S + would/ could/ have to + Vinf…

➔ Cấu trúc Wish dùng để diễn tả một mong ước nào đó trong tương lai, hoặc dùng hướng đến một điều tốt đẹp hay cũng có thể là điều khó có thể xảy ra, không khả thi trong thực tế.

Ex: My mother wishes, I would become a good lawyer in the future. (Mẹ tôi ước tôi sẽ trở thành một luật sư giỏi trong tương lai).

– Type 2: Câu ước trái ngược với hiện tại:

Form: S + wish(es/ed) , S + tobe / VQKĐ + …

(tobe ➔ were)

➔ Cấu trúc Wish diễn tả mong muốn trái ngược với hiện tại.

Ex: Peter wishes, he were very rich. (Peter ước anh ấy rất giàu có).

– Type 3: Câu ước trái ngược với quá khứ

Form: S + wish(es/ed), S + had (not) + VPII…

➔ Cấu trúc Wish dùng để diễn tả mong muốn trái ngược với quá khứ.

Ex: Hue wishes, she had passed her exam. (Huệ ước cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra).

– Form: S + Wish + somebody + (something) well (ill).

➔ Cấu trúc Wish sử dụng khi muốn diễn tả sự mong muốn ai hay cái gì gặp may (không may).

Ex: My mother wishes me well in my test. (Mẹ tôi mong tôi gặp may mắn trong bài kiểm tra của mình).

– Form: S + Wish + somebody + (something) + on somebody.

➔ Cấu trúc Wish dùng để gán hoặc đùn đẩy cho ai đó.

Ex: My parents can wish me on my grandmother while they are away. (Bố mẹ tôi có thể đùn đẩy tôi cho bà trong khi họ đi công tác).

– Cấu trúc Wish có thể sử dụng với mục đích đưa ra lời chúc mừng, mong ước.

Wish + cụm danh từ

Ex: I wish my family a Merry Christmas. (Tôi cầu chúc gia đình của tôi có một giáng sinh tốt lành).

4. Lưu ý

– Cấu trúc này không dùng ở thì hiện tại tiếp diễn.

– Cấu trúc Wish = Cấu trúc If only: dùng để nhấn mạnh hơn.

Ex: Nam wishes, he were a famous singer. (Nam ước anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng).

= If only, Nam were a famous singer. (Giá mà Nam là một ca sĩ nổi tiếng).

– Cấu trúc Wish có thể thay bằng cấu trúc Would rather (Giá mà).

Ex: I wish my score test were higher. (Tôi ước điểm bài kiểm tra của tôi cao hơn).

= I would rather my score test was higher. (Giá mà điểm bài kiểm tra của tôi cao hơn).

Kiến thức trên mà dafulbrightteachers.org cung cấp là toàn bộ các trường hợp sử dụng của cấu trúc Wish. Chúng ta cần nắm thật vững các trường hợp khác nhau của cấu trúc từ đó sử dụng đúng cách, hợp lý trong Tiếng Anh.

Ngữ Pháp -