Cách dùng Most, Most of, Almost, The most cơ bản

Lời giải hay sẽ hướng dẫn cách dùng Most, Most of, Almost, The most cơ bản trong Tiếng Anh, mặc dù ai cũng đã từng gặp nhưng sử dụng thế nào cho đúng cách là một việc hoàn toàn khác.

Nội dung bài viết

Cách dùng Most, Most of, Almost, The most

Nghĩa của Most, Most of, Almost, The most

Most, Most of, Almost, The most là những đại từ trong Tiếng Anh, song chúng lại có nghĩa khác nhau:

Most: nhiều nhất

Most of: hầu hết, phần lớn, đa số

Almost: hầu như, suýt, gần như

The most: nhất

Khi nào dùng Most, Most of, Almost, The most

– Most dùng để bổ nghĩa cho danh từ trong câu. Về số lượng, khi tỷ lệ vượt quá một nửa và nói về tình trạng thực tế chúng ta dùng Most.

– Most of dùng để bổ nghĩa khi có các từ chỉ định theo sau trong câu. Về số lượng, khi tỷ lệ trong một nhóm nào đó được tách nhỏ ra từ một tổng thể ta dùng Most of.

– Almost dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc các trạng từ khác trong câu. Almost dùng khi nói về thời gian, số đo, kích cỡ hay về một sự chiều hướng tích cực nào đó thể hiện bằng một quá trình cụ thể.

-The most dùng trong câu so sánh nhất, nhấn mạnh đối tượng nào đó trong câu.

Xem thêm >>>PHÂN BIỆT MOST, MOST OF, ALMOST VÀ THE MOST

 

Cách dùng Most, Most of, Almost, The most.

Most

Most + Nkhông xác định

Ex: Most people like coffee. (Mọi người đều thích cà phê).

Most children play football. (Mọi đứa trẻ đều chơi bóng đá).

Most + Adj…

➔ Most dùng để nhấn mạnh đối tượng nào đó trong câu giống như Very, Extremely.

Ex: This house is most beautiful. (Ngôi nhà này thực sự rất đẹp).

Most of:

Most of + A/An/The/This/That/These/Those/Tính từ sở hữu + Nxác định

Ex: Most of his friends passed the exam. (Đa số những người bạn của anh ấy đều đã vượt qua bài kiểm tra).

Most of + Whom/ Which…

Ex: His sons, most of whom are working abroad, ring his up everynight. (các con trai của ông ấy, hầu hết người mà đang làm việc ở nước ngoài, gọi cho ông ấy vào mỗi tối).

*Note: Trong câu có Most of không sử dụng các đại từ nhân xưng sở hữu.

Almost

Almost kết hợp với các từ Anybody, Anything, No, Nobody, All, Every, Everybody.

Ex: Almost all Vietnamese drink tea. (Gần như tất cả người Việt Nam đều uống trà).

*Notes: – Trong câu, Almost không dùng để kết hợp với một số danh từ số nhiều như students, people mà các danh từ này chỉ kết hợp cùng Most.

– Almost = Nearly: có nghĩa giống như đều là hầu như, gần như có chức năng làm trạng ngữ trong câu.

The most

The most là dạng so sánh nhất của Many và Much.

The most + Adjtall/Advtall

Ex: Ha is the most beautiful in her team. (Hà là người đẹp nhất trong nhóm của cô ấy).

The most + N…

Ex: Cuc loves her boyfriend the most in her life. (Cúc yêu bạn trai nhất trong cuộc sống của cô ấy).

Ngữ Pháp -