Cấu trúc Enough hướng dẫn cách sử dụng cơ bản

Cấu trúc Enough thường hay sử dụng với mục đích muốn nói đến sự việc, hành động nào đó đã vừa đủ. Hướng dẫn bên dưới sẽ giúp các em đi chuyên sâu về cách sử dụng Enough của một vài trường hợp nhất định trong Tiếng Anh.

Nội dung bài viết

Tìm hiểu cấu trúc Enough

1. Enough nghĩa là gì?

Enough (adj): đủ, đủ dùng.

2.Khi nào dùng Enough?

Enough nghĩa cơ bản là “đủ” được dùng để chỉ số lượng hoặc kích cỡ vật nào đó đã đến một mức giới hạn vừa đủ hoặc phù hợp. Tùy trường hợp mà enough cũng được dùng với nghĩa khác.

3. Cách dùng cấu trúc Enough:

– Cấu trúc Enough trong câu khẳng định:

Form: S + tobe/V + adj/adv + enough + (for somebody) + to Vinf…

➔ Enough thông thường sẽ hay đứng sau tính từ, trạng từ.

Ex: Tom is very hard enough to pass the exam. (Tom rất chăm đủ để qua bài kiểm tra).

– Cấu trúc Enough trong câu phủ định:

Form: S + (not/don’t/doesn’t/didn’t) + tobe/V + adj/adv + enough + (for somebody) + to Vinf…

➔ Cấu trúc enough trong câu phủ định diễn tả số lượng hoặc kích cỡ không đủ.

Ex: She isn’t old enough to go to school. (Cô ấy chưa đủ tuổi để đến trường).

– Cấu trúc Enough đi kèm với danh từ:

Form: S + (not) + tobe/V + enough + N(s) + (for somebody) + to Vinf…

Ex: I have enough money to buy a new car. (Tôi có đủ tiền để mua một chiếc xe mới).

*Note: Nếu danh từ đã được nhắc đến trước đó thì ở phía sau ta có thể dùng Enough như là động từ thay thế cho danh từ ở phía trước.

Ex: I forgot money. Do you have enough? (Tôi đã quên mang tiền. Bạn có đủ tiền không?).

Xem thêm >>>CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG ENOUGH CHUẨN NHẤT

 

4.Lưu ý:

Khi viết lại câu với cấu trúc Enough:

– Khi hai câu có chủ ngữ giống nhau ta có thể bỏ for + somebody.

– Nếu tân ngữ của câu thứ hai thay cho chủ ngữ của câu thứ nhất thì ta phải bỏ tân ngữ của câu thứ hai đi.

Ex: Mary is so tired. She can sleep immediately. (Mary quá mệt mỏi. Cô ấy có thể ngủ ngay lập tức).

➔ Mary is tired enough to sleep immediately. (Mary mệt đủ để cô ấy ngủ ngay lập tức).

– Nếu trước tính từ và trạng từ có các từ nhấn mạnh ví dụ như too, so, very, quite.. thì ta bỏ các từ này đi.

Ex: Peter is very intelligent. He can do it. (Peter rất thông minh. Anh ấy có thể làm điều đó).

➔ Peter is intelligent enough to do it. (Peter thông minh đủ để làm điều đó).

– Nếu trước danh từ có các mạo từ như many, much, a lot of, lots of thì ta bỏ các từ này đi.

Ex: My mother has a lot of money. She can buy a new house. (Mẹ tôi có rất nhiều tiền. Cô ấy có thể mua một ngôi nhà mới).

➔ My mother has enough money to buy a new house. (Mẹ tôi có đủ tiền để mua một ngôi nhà mới).

– Nếu chủ ngữ của câu thứ nhất và túc từ câu thứ hai cùng hướng về cùng một đối tượng thì ta có thể bỏ túc từ của câu thứ hai.

Ex: The water is so cold. I can drink it. (Nước quá lạnh. Tôi có thể uống nó).

➔ The water is cold enough for me to drink. (Nước lạnh đủ để cho tôi uống).

✅ Xem thêm: Cách dùng due to

Mọi kiến thức cơ bản về cấu trúc Enough và hướng dẫn cách dùng đều đã được tóm tắt bên trên. Đôi khi trong vài trường hợp sử dụng enough không chỉ đơn thuần là “đủ”. Hi vọng bạn áp dụng đúng trong các trường hợp khác nhau.

Ngữ Pháp -