Cấu trúc Expect, Look forward to. Cách phân biệt trong Tiếng Anh

“Expect”, “Look forward to” rất nhiều người thường nhầm lẫn nhất là khi sử dụng trong thực tế. Tuy có nghĩa tương tương nhau nhưng cách sử dụng Expect, Look forward to lại có những điểm khác biệt cơ bản. Xem bài học bên dưới để biết rõ hơn chi tiết nhé.

I. Cấu trúc Expect.

Expect là gì? Expect là động từ mang nghĩa mong đợi, chờ mong, hy vọng một điều gì đó sẽ đến hoặc sẽ xảy ra.

1. Cách dùng Expect.

-Trong câu, dùng Expect khi muốn diễn tả sự mong đợi, niềm hy vọng về một điều gì đó xảy ra trong tương lai.

– Expect diễn tả sự trông chờ hay mong đợi thiên về trí óc, lý do tốt để tin điều gì có thể xảy ra.

2. Cấu trúc Expect.

Form 1: S + Expect + something…

Cấu trúc Expect dùng để diễn tả mong đợi điều gì và người đó có lý do gì chính đáng để tin điều đó sẽ xảy ra trong thực tế (điều tốt hoặc điều xấu).

Ex: Minh is expecting a rise in food prices this week.
(Minh đang mong đợi sự tăng giá thực phẩm vào tuần tới).

Form 2: S + Expect + something + from + somebody/ something

Ex: Don’t expect sympathy from him.
(Đừng mong đợi sự đồng cảm từ anh ấy).

Form 3: S + Expect + to Vinf + something…

Ex: My parents didn’t expect me to bacome a successful lawyer.
(Bố mẹ của tôi đã không mong đợi tôi trở thành một luật sư thành công).

Form 4: S + Expect + (that) + S + V…

Ex: – Ly expects that I will be back on Sunday.
(Ly mong chờ rằng tôi sẽ trở về vào chủ nhật).
-I expect that my brother will become a famous doctor.
(Tôi hi vọng rằng anh trai của tôi sẽ trở thành một bác sĩ nổi tiếng).

Xem thêm >>>Cấu trúc expect khác look forward to như thế nào

 

II. Look forward to.

Look forward to là gì? Tương tự như expect thì look forwad to là một cấu trúc mang nghĩa là mong đợi, trông đợi một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là điểm khác biệt với expect.

1. Cách dùng Look forward to.

Như đã lý giải bên trên dùng “look forward to” khi người nói muốn diễn tả sự mong đợi hoặc trông ngóng sự việc hay hành động xảy ra trong tương lai và chắc chắn sẽ xảy ra điều đó.

2. Cấu trúc Look forward to.

S + Look forward to + Ving…

Ex: – I am looking forward to seeing my girlfriend tomorrow.
(Tôi đang mong chờ gặp bạn gái của tôi vào ngày mai).

-They are so much looking forward to seeing you again.
(Họ rất mong chờ để gặp lại bạn).

*Note: Cấu trúc Look forward to thường được dùng để viết ở cuối bức thư, diễn tả niềm hân hoan mong đợi, mong chờ từ phía người nhận thư có thể hồi đáp lại những mong đợi của người viết.

III. Phân biệt Expect và Look forward to thế nào?

Dựa vào nghĩa của từ mà cách dùng trong câu cũng sẽ khác nhau. Expect chỉ diễn tả về khả năng có thể xảy ra một sự việc hay hành động nào đó. Còn Look forward to diễn tả về độ chắc chắn xảy ra của sự việc hay hành động trong thực tế. Xem 2 ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn.

Ex: – Jim expects to win the lottery.
(Jim mong đợi trúng xổ số).

=> Mong đợi, trông chờ 1 điều có thể hoặc không thể xảy ra.

-I am looking forward to my 19th birthday.
(Tôi đang mong đợi sinh nhật thứ 19 của mình).

=> Mong đợi, trông mong 1 điều chắc chắn sẽ xảy ra.

IV. Một số bài tập về Except và Look forward to.

  1. My best friends are looking forward to (go) _______ on holiday.
  2. Giang is looking forward to (hear) ______ from you.
  3. Mai (except) ______ her boyfriend to arrive on the next train.
  4. The boss is looking forward to (get) ______ information from her soon.
  5. She (not except) _______ to ever win the competition, but she enjoy trying.

Đáp án:

  1. Going
  2. Hearing
  3. Excepted
  4. Getting
  5. Didn’t except

Nếu bạn thấy những kiến thức trên hữu ích nhờ đánh 5 sao ngay bên dưới nhé. Chúc các bạn luôn học tốt tiếng Anh.

Ngữ Pháp -