Cấu trúc Recommend – Cách sử dụng Recommend cần biết

Bạn đã từng nghe nhiều về recommend vậy cấu trúc Recommend thế nào? hướng dẫn sử dụng và nhớ thực hiện thêm các bài tập áp dụng dưới cùng.

Nội dung bài viết

Cấu trúc Recommend

Recommend (v): giới thiệu, khuyên bảo

Cách dùng Recommend trong Tiếng Anh

– Recommend dùng để giới thiệu, tiến cử cho người nào đó về 1 người hoặc 1 vật phù hợp với tính chất công việc, mục đích cụ thể nên được thực hiện.

– Recommend dùng để đưa ra suy nghĩ của bản thân về việc gì đó.

– Đôi khi Recommend có ý nghĩa là gợi ý cho người nào đó về ý tưởng hay một thứ gì đó.

Recommend có những cấu trúc nào

Cấu trúc 1: S + Recommend + somebody/something + to somebody…

➔ Cấu trúc Recommend có nghĩa là giới thiệu người hoặc vật cho ai.

Ex: Can you recommend a delicious restaurant to me?

(Bạn có thể giới thiệu một nhà hàng ăn ngon cho tôi được không?)

Cấu trúc 2: S + Recommend + somebody/something + for/as + something…

➔ Cấu trúc Recommend có nghĩa là tiến cử ai hoặc cái gì cho cái gì.

Ex: My teacher recommended that book for me last week.

(Cô giáo đã giới thiệu quyển sách kia cho tôi vào tuần trước)

Cấu trúc 3: S + Recommend + something + to + someone’s care…

➔ Cấu trúc Recommend có nghĩa là gửi gắm cái gì tới sự chăm sóc của ai.

Ex: I will recommend this car to Minh’s care.

(Tôi sẽ gửi gắm chiếc xe này cho Minh chăm sóc)

Cấu trúc 4: S + Recommend + somebody + Ving…

Ex: She recommended me going to France.

(Cô ấy đã giới thiệu cho tôi đến Pháp).

Cấu trúc 5: S + Recommend + (that) + S + V/should Vinf…

Ex: My mother recommended Lan should see the doctor.

(Mẹ tôi đã gợi ý Lan nên gặp bác sĩ).

*Note: Recommend được chia theo thời động từ của câu và phụ thuộc vào chủ ngữ chính.

Xem thêm >>>Cấu trúc Recommend và cách dùng trong tiếng Anh

 

Recommend trong câu bị động.

Câu chủ động: S + Recommend + Ving + O.

Câu bị động: S + Recommend + (that) + S + should be + Ved/PII…

Ex: Viet recommended cleaning the house. (Việt đã gợi ý dọn dẹp ngôi nhà).

➔ Viet recommended that the house should be cleaned.

(Việt đã gợi ý rằng ngôi nhà nên được dọn dẹp).

Phân biệt cách dùng Recommend với Advise và Suggest.

– Recommend (v): giới thiệu, khuyên bảo ➔ ý nói về việc đưa ra suy nghĩ của bản thân để giới thiệu, khuyên bảo, đề xuất mang tính tự nhiên.

– Advise (v): khuyên, bảo ➔ ý nói về người mà có kiến thức chắc chắn về một lĩnh vực, chuyên môn cụ thể, đã có kinh nghiệm lâu năm để đưa ra lời khuyên. Vì vậy lời khuyên này thường có giá trị.

➔ Đọc thêm về cấu trúc Advise

– Suggest (v): gợi ý, nghĩ đến ➔ ý nói về việc đưa ra lời đề nghị, gợi ý về vấn đề nào đó cho người khác nên làm hoặc có thể làm theo.

➔ Đọc thêm về cấu trúc Suggest

Ex: The doctor advised him to give up smoking.

(Bác sĩ đã khuyên anh ấy từ bỏ thuốc lá).

She recommend that her brother should buy a new phone.

(Cô ấy khuyên rằng anh trai nên mua một chiếc điện thoại mới).

He suggested that we should go to the Korea restaurant.

(Anh ấy gợi ý rằng chúng tôi nên đến nhà hàng Hàn Quốc).

V. Bài tập về Recommend.

Chúng ta đã cùng nhau tổng hợp các kiến thức liên quan về Recommend và một số cách phân biệt Recommend với Advise và Suggest. Hãy cùng nhau làm bài tập để nắm chắc hơn về bài học hôm nay.

1.Tam advised me _________ (change) my mind.

2. Jim recommended that I _________ (see) my teacher to slove this trouble.

3. We suggested ________ (wait) for him 20 minutes more. He is busy.

4. Minh recommeds _______ (learn) English well.

5. He will recommend asking my difficult homework.

➔ ____________________________________________. (asked)

Đáp án:

1. To change

2. See/Should see

3. Waiting

4. Learning

5. He will recommend my difficult homework should be asked.

Cấu trúc Recommend cùng với Advise, Suggest là những cấu trúc tương đồng và sử dụng rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết về các cấu trúc nhớ truy cập vào đường dẫn bên trên.

Chúc các bạn học tốt.

Ngữ Pháp -