Cách dùng Whether – Sự khác nhau giữa Whether và If

Whether và If thường xuyên được sử dụng trong câu trần thuật, nhiều người học tiếng Anh thường nhầm lẫn và sử dụng sai chúng. Để giúp các bạn phân biệt về cách dùng Whether và If mời các bạn tham khảo một số kiến thức quan trọng trong bài học này.

Tìm hiểu cách dùng Whether

Whether: có…không, có…chăng, không biết có không, nếu

I.Cách dùng Whether trong Tiếng Anh.

– Whether được dùng như một liên từ bổ trợ cho câu, thường để bắt đầu một mệnh đề.

– Whether được dùng trong các câu hỏi báo cáo hay để bày tỏ thái độ nghi ngờ.

– Whether dùng để giới thiệu về khả năng làm gì đó.

II. Whether trong câu trần thuật.

Whether trong câu hỏi “Yes/No question” ở câu gián tiếp:

Cấu trúc:         S + (ask) + somebody: “Auxilliar + S + V…?”

         ➔  S + (ask)/wanted to know + somebody + whether/if + S + Vlùi thì

*Notes:

– Ask được chia theo thời động từ của câu và chủ ngữ phía trước.

– Có thể dùng Whether hay If tương tự nhau.

Ex:

a. Mr.Loan asked me: “Do you like coffee?”

(Cô Loan đã hỏi tôi: “Bạn có thích cà phê?”)

➔ Mr.Loan asked me whether I liked coffee.

(Mr.Loan đã hỏi tôi rằng liệu tôi có thích cà phê không).

b. He wanted to know: “Are you a famous singer?”

(Anh ấy muốn biết: “Bạn là một ca sĩ nổi tiếng?”)

➔ He wanted to know whether I were a famous singer.

(Anh ấy muốn biết liệu tôi là một ca sĩ nổi tiếng).

Xem thêm >>>Cách phân biệt if và whether

 

III. Sự khác nhau giữa Whether và If.

If: nếu, liệu rằng, có…không

-Whether thường đi cùng với động từ discuss (thảo luận, bàn luận), còn If thì không đi cùng với động từ này.

Ex: Mr.Bean discussed them whether they could slove it.

(Ngày Bean đã thảo luận với họ liệu rằng họ có thể giải quyết nó).

-Whether được dùng sau giới từ (to, in, on,…). If thường không đi cùng các giới từ.

Ex: Jam talked about whether she should continue or stop.

(Jam đã nói về việc cô ấy nên tiếp tục hay dừng lại).

-Whether thường đi với động từ nguyên mẫu có to (To Vinf).

Ex: Kim considered whether to give up or continue.

(Kim cân nhắc việc từ bỏ hay tiếp tục).

-Whether thường đi với Or còn If thường đứng một mình.

Ex: Whether it suns or not. (Trời nắng hay mưa)

-Whether mang tính nghi thức, xã giao hơn. Còn If mang tính thân mật, tự nhiên khi giao tiếp.

IV. Bài tập về Whether.

Whether được dùng khá phổ biến trong Tiếng Anh. Hi vọng các kiến thức trên đã cung cấp đầy đủ cho các bạn về Whether. Dưới đây là một số bài tập để luyện tập thêm, mời các bạn cùng thực hiện:

1.Lim asked me: “Do you drive this car?”

➔ _____________________________. (Whether)

2. My parents asked me: “Did you remember to lock the door?”

➔ _____________________________. (Whether)

3. She asked me: “Did you go to work yesterday?”

➔ _____________________________. (Whether)

4. My teacher wanted to know: “Did you fill this form?”

➔ _____________________________. (Whether)

5. Minh asked his friend: “Did you do homewwork?”

➔ _____________________________. (Whether)

Đáp án:

1.Lim asked me whether I drived that car.

2. My parents asked me whether I remembered to lock the door.

3. She asked me whether I went to work the day before.

4. My teacher wanted to know whether to fill that form.

5. Minh asked his friend whether he did homewwork.

Hãy đóng góp ý kiến về bài viết “Cách dùng Whether – Sự khác nhau giữa Whether và If”. Những thông tin của các bạn rất cần thiết giúp bài viết chính xáchơn.

Ngữ Pháp -