Cấu trúc When While, cách dùng cụ thể trong Tiếng Anh

When và While là hai liên từ được sử dụng rất phổ biến dùng để diễn tả 2 sự việc xảy ra đồng thời, liên tiếp hay trước sau. Chúng có nghĩa gần như nhau, tuy nhiên cách sử dụng lại khác nhau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cấu trúc When While và hướng dẫn cách dùng qua bài học bên dưới bạn nhé.

Nội dung bài viết

Cấu trúc When While hướng dẫn cách sử dụng

Giới thiệu cấu trúc When While

When và While là hai liên từ có thể đứng ở đầu câu, cũng có thể đứng ở giữa câu nhằm diễn đạt thứ tự sự vật, hiện tượng xảy ra ở cùng thời điểm hay hai thời điểm. Nhìn chung cả When và While đều có nghĩa khi, vào lúc, trong khi…

Ex: I was having breakfast when the telephone rang.

While they were cooking, somebody broke into their house

Xem thêm >>>Cấu trúc WHEN và WHILE trong tiếng Anh, chi tiết cách dùng và cấu trúc

 

Cấu trúc, cách sử dụng When

1. Diễn tả một hành động cắt ngang hành động đang diễn ra.

 When+S+ simple past, S+ past continuous

Ex: When you called, he was holding his newborn baby

=> Khi mà bạn gọi tới thì anh ấy đang giữ đứa bé.

(Hành động bạn gọi điện đến làm ngắt quãng hành động anh ấy đang “giữ đứa bé” nên ở vế ngắt quãng sẽ dùng thì quá khứ đơn, còn mệnh đề “giữ đứa bé’ chứng ta dùng quá khứ tiếp diễn)

2. Diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp hoặc đồng thời trong quá khứ

When+S+ simple past, S+ simple past

Ex: When you called, he picked up his phone.

=> Khi bạn gọi đến là anh ấy bắt máy ngay.

(Hành động “bắt máy’ diễn ra ngay sau khi bạn gọi đến, diễn ra liên tiếp trong một khoảng thời gian rất ngắn)

3. Diễn tả một hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ

When+S + simple past, S + past perfect

Ex: When I came to class, I had left my book at home

=> Khi mà tôi đã đến lớp thì tôi mới phát hiện mình quên sách ở nhà.

(Việc “quên sách” là hành động xảy ra trước việc “đến lớp” nên dùng thì quá khứ hoàn thành)

4. Đề cập đến một giai đoạn hay thời kì nào đó trong quá khứ

Ex: When I was a kid, I drew many pictures about my mother.

=> Khi tôi là một đứa trẻ, tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh về mẹ.

Cấu trúc cách sử dụng While

1. Dùng để diễn tả hai hành động xảy ra cùng một thời điểm trong quá khứ (long time)

 While+S+ past continous,S+past countinous

Ex: While I was studying, my sister was reading.

=> Trong khi tôi đang học bài thì chị tôi đang đọc sách

(Hai hành động “học bài” và “đọc sách” diễn ra song song cùng thời điểm và kéo dài)

2. Dùng để diễn tả một hành động xảy ra xuyên suốt một hành động khác cũng đang diễn ra

While+S+Past continous, S+Past simple

Ex: While he was talking, his baby slept.

=> Trong khi anh ấy đang nói chuyện điện thoại thì đứa bé đang ngủ.

(Trong ngữ cảnh này tuy đã sử dụng thì quá khứ đơn nhưng ta vẫn biết được sự việc em bé đang ngủ diễn ra xuyên suốt quá trình anh ấy nói chuyện)

*Qua các ví dụ trên ta có thể cho ra nhận xét về When và While như sau:

When và While cấu trúc nhìn đơn giản nhưng cách sử dụng đôi khi khiến bạn dễ nhầm lẫn. Hi vọng qua bài học Tiếng Anh hôm nay bạn sẽ hiểu rõ hơn về cấu trúc when while cũng như cách sử dụng thật chuẩn xác trong một số hoàn cảnh.

Ngữ Pháp -