By the time: cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu của thì nào?

Có thể trong một số trường hợp chúng ta thường bắt gặp cụm từ By the time. Cụm từ vừa lạ vừa quen này tuy không quá xa lạ nhưng cũng có rất nhiều bạn không biết ý nghĩa cũng như cách dùng của nó. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc by the time, cách dùng và cụm từ này xuất hiện trong câu là dấu hiệu nhận biết của thì gì?

Nội dung bài viết

Cấu trúc by the time cách dùng

By the time nghĩa là gì

Cấu trúc cách sử dụng By the time

By the time thường được dùng trong câu có cả 2 thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành, được sử dụng theo cấu trúc sau:

By the time + QKĐ, QKHT

hoặc

QKHT + by the time + QKĐ

➔ By the time chính là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn và thì quá khứ hoàn thành.

Ex: By the time I went to home, I had finished my job

(Khi tôi đi về nhà, tôi đã làm xong công việc)
=> I had finished my job by the time I went to school

_ By the time I went out, I had turned off the light.

(Khi tôi đi ra ngoài, tôi đã tất hết đèn)

=>I had turned off the light by the time I went out

Ex: By the time I visited my friend, I had finished my homework.

=> Trước khi tôi qua bạn chơi, tôi đã phải hoàn thành xong bài tập về nhà.

Ở vế đầu ta dùng thì quá khứ đơn, vế sau là quá khứ hoàn thành. Hành động hoàn thành bài tập về nhà phải được diễn ra và kết thúc trong quá khứ và trước hành động qua nhà bạn. Cả 2 hành động đều đã xảy ra.

Lưu ý: When cũng có nghĩa tương đương By the time, tuy nhiên When dùng trong câu có 2 vế là thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn dùng để nhấn mạnh nội dung, tính chất hành động xảy ra. Còn By the time dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian và tính thứ tự 2 sự việc xảy ra.

Xem thêm >>>Cách dùng cấu trúc By the time

 

Viết lại câu với By the time

By the time = When = Until = Before: cho đến khi

Ex: By the time my friend apologized to me, I had come back home.

(Cho đến khi bạn của tôi xin lỗi tôi, tôi đã trở về nhà)

= When my friend apologized to me, I had come back home.

(Khi bạn của tôi xin lỗi tôi, tôi đã trở về nhà)

= Until my friend apologized to me, I had come back home.

(Đến khi bạn của tôi xin lỗi tôi, tôi đã trở về nhà)

= Before my friend apologized to me, I had come back home.

(Trước khi bạn của tôi xin lỗi tôi, tôi đã trở về nhà)

Phân biệt By the time và Until

Để có thể phân biệt By the time và Until, bạn có thể tham khảo cách dưới đây:

– By the time diễn tả hành động, sự việc này có thể kết thúc khi có hành động, sự việc kia bắt đầu.

Ex: We will have completed all the project by the time it rains.

(Chúng tôi sẽ hoàn thành xong tất cả dự án cho đến khi trời mưa)

➔ “Tất cả dự án sẽ được hoàn thành” khi có hành động “trời mưa” bắt đầu xảy ra và làm chấm dứt hành động ban đầu.

– Until ám chỉ đến hành động, sự việc diễn ra khi có hành động, sự việc khác cũng đồng thời xảy ra tại cùng thời điểm đó.

Ex: This contest won’t start until all competitors come.

(Cuộc thi này sẽ không được bắt đầu cho đến khi tất cả thí sinh đến)

➔ Ở đây, hành động phải đến khi “tất cả thí sinh đến” thì hành động “cuộc thi có thể bắt đầu” mới xảy ra.

Her boyfriend waited until she had finished calling.

(Bạn trai cô ấy đã đợi cho đến khi cô ấy kết thúc cuộc gọi)

➔ Trong trường hợp này, hành động “bạn trai cô ấy chờ” sẽ kết thúc khi “cô ấy gọi điện xong”.

Vừa rồi là cấu trúc by the time cách dùng, dấu hiệu nhận biết trong Tiếng Anh cơ bản. Chúc bạn học tập thật tốt và đạt kết quả cao.

Ngữ Pháp -