Cách dùng May và Might ai cũng cần biết

Khi bạn muốn nói đến vấn đề gì đó có khả năng diễn ra thông thường sẽ dùng đến may và might, may và might tùy theo xác suất xảy ra của sự việc mà cách dùng khác nhau, vậy cách dùng May và Might thế nào cho đúng cách nhất? đây là những điều mà bài học dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn. Tìm hiểu ngay nhé.

Nội dung bài viết

Cách dùng May và Might

1.Khái niệm của May và Might

– May và Might là hai động từ khuyết thuyết (Modal Auxiliaries) trong Tiếng Anh:

May: có thể, có lẽ

Might: có thể, có lẽ

– Dạng phủ định của May và Might:

May – May not/ Mayn’t

Might – Might not/ Mightn’t

➔ Might chính là dạng quá khứ của May.

2. Vị trí của May và Might trong câu

May và Might có vị trí đứng sau S và đứng trước động từ chính trong câu.

Xem thêm >>> Cách dùng may và might để nói về khả năng

 

3. Cách dùng May và Might.

a. Cách dùng May:

S + May + Vinf…

– May được dùng để chỉ sự được phép có thể làm việc gì.

Ex: – Peter may stay here for a while. (Peter có thể ở lại đây một lúc nữa).

-They may use the phone. (Họ có thể sử dụng điện thoại).

– May được dùng để diễn tả sự xin phép ở hình thức mang tính trang trọng, lịch sự.

Ex: May I sit there? (Tôi có thể ngồi ở đó không?).

-May được dùng để diễn tả khả năng một việc hay hành động nào đó có thể xảy ra ở trong hiện tại hoặc ở trong tương lai.

Ex: Viet may be at school. (Việt có thể ở trường).

-May được dùng để diễn tả sự hoài nghi một điều không chắc chắn ở hiện tại về sự việc xảy ra trong quá khứ.

S + May + have PII…

Ex: Hoa is late, she may have stucked. (Hoa bị muộn, cô ấy có thể đã bị tắc đường).

b. Cách dùng của Might:

S + Might + Vinf…

-Might dùng để diễn tả sự xin phép hoặc khả năng có thể xảy ra trong quá khứ.

Ex: Might you turn back? (Bạn có thể quay trở lại không?).

-Might dùng để diễn tả khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ex: Cuc might come this evening. (Cúc có thể đến vào tối nay).

-Might dùng để diễn tả một việc xảy ra nhưng thực tế lại không hề xảy ra.

S + Might + have PII…

Ex: Jun might have gone to Vietnam. (Jun có thể đã đến Việt Nam).

4. Sự khác nhau giữa May và Might

– May và Might khác nhau ở chỗ mức độ khả năng xảy ra sự việc nào đó:

May có khả năng xảy ra cao hơn Might. Might có khả năng xảy ra rất thấp. Vì vậy cách dùng bạn cũng hiểu rõ đúng không nào.

Ex: – He may go to Singapore at 8 a.m tomorrow. (Anh ấy có thể đến Xin – ga – po lúc 8 giờ sáng ngày mai).

-Duy is quite busy, but I hope he might join us tomorrow. (Duy khá bận, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể tham gia cùng chúng tôi vào ngày mai).

– May và Might khác nhau ở lời nói xin phép: Might thể hiện thái độ xin phép nhún nhường và lịch sự hơn May.

Ex: I wonder if I might have a little more coffee. (Tôi có thể dùng nhiều hơn một chút cà phê).

-Trong khi chúc, chúng ta thường dùng May thay vì dùng Might.

Ex: May God be with you. (Cầu nguyện chúa cho bạn).

Hoàn thành bài cách dùng may và might. Như vậy trong trường trường hợp cụ thể bạn sẽ biết cách sử dụng đúng không nào?

=> Mời bạn xem thêm bài học về Cách dùng Must và Have to trong tiếng anh.

Ngữ Pháp -