Cách dùng mạo từ a an the trong Tiếng Anh

Các mạo từ a an the thường được sử dụng rất nhiều trong tiếng anh nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách dùng và dùng thế nào đúng cách. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu rõ hơn về các loại mạo từ và cách dùng mạo từ a an the trong Tiếng Anh và không phải lo lắng khi sử dụng trong các mẫu câu nữa.

Nội dung bài viết

Cách dùng mạo từ a an the

I. Mạo từ là gì, phân loại mạo từ?

Mạo từ là một bộ phận của tính từ, thường đứng trước danh từ để biểu thị ngữ cảnh của chủ thể nó đề cập nhằm nêu rõ chủ thể đó xác định hay không xác định.

Ex: The hat is blue.

=> Cái nón có màu xanh.

Mạo từ có 2 dạng chính là mạo từ xác định và mạo từ không xác định.

Xem thêm >>>Mạo Từ A, An, The Trong Tiếng Anh đầy đủ và chính xác nhất

 

II. Mạo từ xác định

1. Mạo từ xác định dùng với danh từ biết trước

Ex: The book is so great.

=> Quyển sách đó thật tuyệt

(Trong trường hợp này cả người nghe và người nói đều biết quyển sách đó là quyển sách nào)

2. Mạo từ dùng với chủ thể được lặp lại lần hai.

Ex: I have a dog. The dog is small.

=> Tôi có 1 con chó. Con chó đó nhỏ.

=> Ở đây chú chó được lặp lại lần 2 chứng tỏ người nghe đã biết được chú chó đó là chủ thể đã xác định (là chú chó của tôi) nên ta dùng the ở câu thứ 2.

3. Mạo từ dùng với chủ thể duy nhất.

Ex: The sky is so nice.

4. Khi nhắc đến tên của sông, biển, đại dương và các kênh, rạch, tên gọi số nhiều của các nước, sa mạc, miền.

Ex: The Pacific, The United States, the Alps, the Sahara, the Persian Gulf,…

5. Dùng trong câu so sánh nhất và số đếm

Ex: He is the tallest person in my class.

=> Anh ấy là người cao nhất lớp tôi.

The first, I want to introduce myself.

=> Trước tiên, tôi muốn giới thiệu về bản thân mình.

6. Dùng để chỉ một nhóm người

Ex: The disadvantaged = Những người bị thiệt thòi
The homeless = Những người vô gia cư
The rich/ poor= Những người giàu có/ Những người nghèo
The Starving = Những người đói ăn
The weak/ Strong = Những ng yếu / người mạnh

Ex: The Smiths, the Browns,…

7.  Một số trường hợp không dùng “The”

III. Mạo từ không xác định

Ex: An apple, an umbrella,….

1. Mạo từ An/A đứng trước các danh từ không được xác định, được nhắc đến lần đầu

Ex: a hat, a boy, a girl,…

I see a boy

=> Tôi thấy một cậu trai (Tôi không hề biết đó là ai nên dùng mạo từ không xác định)

2. Dùng trong câu cảm thán

Ex: What a nice book!

=> Quyển sách đó hay làm sao!

3. Để nói về các bệnh

Ex:I have a headache

=> Tôi bị nhức đầu

3. Dùng trong các cụm danh từ

Ex: a cup of, a can of jam,…

Như vậy các bạn vừa tìm hiểu xong phân loại các loại mạo từ cũng như về cách dùng mạo từ a an the trong Tiếng Anh. Qua bài học trên hi vọng bạn đã có riêng cho mình những cách để ghi nhớ các quy tắc và áp dụng vào thực tiễn hiệu quả.

Văn Học -