Đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh

Những từ để hỏi như Who, Which, Where… hay còn có tên gọi khác là đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh. Ngoài chức năng chủ yếu là để hỏi thì đại từ nghi vấn còn nhiều chức năng khác.

Đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh hay chính là các từ để hỏi, chẳng hạn như Who, Which, Where… Đôi khi, chúng lại được gọi bằng WH – questions. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn thắc mắc về cách dùng và các loại đại từ nghi vấn thông dụng này. Vì thế, chúng tôi xin giới thiệu trong bài viết này những kiến thức quan trọng và chi tiết nhất về đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh. Cùng theo dõi nhé!

Đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh

Nội dung bài viết

Đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh

Đại từ nghi vấn là gì?

Đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh được sử dụng với mục đích hỏi. Vị trí quen thuộc đại từ nghi vấn trong câu chính là xuất hiện đầu câu.

Cách sử dụng đại từ nghi vấn

– Đại từ nghi vấn (Interogative Pronouns) là đại từ có chức năng dùng để hỏi.

Ex: Who is this?

(Đây là ai?)

➔ Who dùng trong trường hợp này ý muốn đặt câu hỏi về người đang ở đây là ai.

Whom did Lan tell?

(Lan đã nói chuyện với ai vậy?)

Whom did Lan tell?

➔ Trong trường hợp này, Whom là đại từ chỉ định hướng đến hỏi người đã nói chuyện với Lan.

– Đại từ nghi vấn chủ yếu đứng ở đầu câu và câu đó thường là dạng câu nghi vấn WH-.

Ex: What did you eat yesterday?

(Bạn đã ăn gì ngày hôm qua?)

What did you eat yesterday?

– Thông thường, đại từ nghi vấn có thể là số ít hoặc số nhiều.

✅ Xem thêm: Bài học về đại từ trong Tiếng Anh đầy đủ.

Xem thêm >>>Đại từ Chỉ định, Đại từ Nghi vấn, Đại từ Tương hỗ

 

Các loại đại từ nghi vấn thường dùng

Trong Tiếng Anh có 5 đại từ nghi vấn, gồm: what (cái gì), which (cái nào), who (người nào), whom (người nào), whose (của ai)

Đại từ nghi vấnChức năngVí dụ
What: cái gìDùng để đưa ra câu hỏi về người hoặc vậtWhat is your name?

(Tên của bạn là gì?)

What time is it?

(Mấy giờ rồi nhỉ?)

Which: cái nào+ Sử dụng để đặt câu hỏi về người hoặc vật

+ Đề nghị ai đó chỉ rõ người hoặc vật ở một số lượng nhất định

A: Which pen is yours?

B: It’s blue.

(A: Cái bút nào của bạn vậy?

B: Nó màu xanh)

Which languages did you study at school?

(Bạn đã học ngôn ngữ nào ở trường thế?)

Who: ai, người nàoĐưa ra câu hỏi về ngườiWho did you see at school?

(Bạn đã gặp ai ở trường vậy?)

Who was watching TV last night?

(Ai đã đang xem ti vi tối qua thế?)

Whom: ai, người nàoĐại từ nghi vấn ‘whom’ rất ít khi được sử dụng. Tuy nhiên, nó được dùng cho những câu hỏi về ngườiWhom did she invite?

(Cô ấy đã mời ai?)

Of whom are they speaking?

(Họ đang nói về ai thế?)

Whose: của aiKhi muốn xác định tính sở hữu của người nào đó với cái gì ta thường đặt câu hỏi với ‘whose’Whose bag is this?

(Chiếc cặp này là của ai vậy?)

Whose song are you listening?

(Bài hát bạn đang nghe của ai thế?)

✅ Đại từ phản thân trong Tiếng Anh.

Bài tập đại từ nghi vấn

Thực hành một số bài tập đại từ bên dưới.

Bài 1: Điền đại từ nghi vấn thích hợp vào chỗ trống

1._____________ book do you prefer?

2. _____________ is she doing in the yard?

3. _____________ is Windy calling?

4. _____________ do you think she is?

5. To _____________ did you pass on the notes?

6. _____________ color do you like, red or white?

7. _____________ subject do you like?

8. _____________ won the game last week?

9. _____________ clothe is that?

10. ____________ does it cost?

Bài 2: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Who/you/are?

2. What/do/go/bed/time/to/you?

3. is/Linh/talking/whom/to?

4. that/is/whose/bag?

5. Which/one/she/does/prefer/tea/milk/or?

Đáp án chi tiết

Bài 1:

1. Which (câu hỏi về sách nào bạn thích nhất)

2. What (câu hỏi về cái gì – hoạt động)

3. Who (câu hỏi về người)

4. Who (câu hỏi về người)

5. whom (câu hỏi về người nào đó đã giúp bạn ghi chú)

6. What (câu hỏi về cái gì – lựa chọn màu sắc)

7. What (câu hỏi về cái gì – môn học)

8. Who (câu hỏi về người)

9. Whose (câu hỏi sở hữu)

10. What (câu hỏi về giá tiền thường dùng what)

Bài 2:

1. Who are you?

2. What time do you go to bed?

3. Whom is Linh talking to?

4. Whose is that bag?

Loigiaihay Net đã tổng hợp các kiến thức cơ bản nhất về đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh. Đại từ nghi vấn xuất hiện rất nhiều trong các tình huống giao tiếp cơ bản. Với những kiến thức này, chúng tôi hy vọng đã giúp ích cho bạn trong quá trình học ngữ pháp Tiếng Anh tốt nhất.

Best wishes for you!

Ngữ Pháp -