Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định mới nhất

Trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày, chắc hẳn các bạn đã gặp rất nhiều các thuật ngữ như: Bộ luật, luật, nghị quyết, nghị định, thông tư,…Đó đều là các loại văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về giá trị pháp lý, thẩm quyền ban hành của tất cả các loại văn bản này.

văn bản quy phạm pháp luật

Theo Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam 2015: “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này”.  Cũng theo Luật này, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam gồm 26 loại.

26 loại văn bản quy phạm pháp luật:

 1. Hiến pháp
 2. Bộ luật
 3. Luật
 4. Nghị quyết của Quốc hội
 5. Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 6. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 7. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 8. Lệnh của Chủ tịch nước
 9. Nghị quyết của Chủ tịch nước
 10. Nghị định của Chính phủ
 11. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
 13. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 14. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
 15. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 16. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 17. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 18. Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 19. Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước
 20. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 21. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 22. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
 23. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện)
 24. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 25. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn
 26. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Xem thêm >>> Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ ngày 01/01/2021

Các chú ý về văn bản quy phạm pháp luật:

 1. Hiến pháp là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất, mọi văn bản pháp luật khác đều không được trái với Hiến pháp.
 2. Chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền ban hành Hiến pháp, Bộ luật, Luật.
 3. Nhắc tới Nghị định, thì chỉ có thể do Chính phủ ban hành.
 4.  Chỉ thị không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
 5. Tính đến thời điểm viết bài (25/10/2019) , Việt Nam có 228 Bộ luật, Luật đang có hiệu lực.

Bài viết có tham khảo tại:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx

 

Pháp luật -