Xin chào các bạn, tôi là admin của website dafulbrightteachers.org/.

Khởi điểm là một website trang chủ của Chương trình học bổng giáo viên xuất sắc Fulbright – Chương trình chuyên tìm kiếm những giáo viên xuất sắc, có đủ điều kiện, đưa họ sang Hòa Kỳ và cung cấp cơ hội nghiên cứu những chủ thể đặc thù hay các điểm mạnh trong hệ thống trường học Hoa Kỳ. Website là nơi giới thiệu, cung cấp thông tin chi tiết và là địa chỉ duy nhất để các ứng viên muốn tham gia có thể nộp hồ sơ.

Sau nhiều năm, hiện nay dafulbrightteachers.org/ đã phát triển trở thành một trang web tổng hợp, giới thiệu đến người đọc về nhiều lĩnh vực như học tiếng anh, pháp luật, xã hội,…

Rất mong các bạn có những góp ý để website ngày càng hoàn thiện, hỗ trợ các bạn được nhiều hơn.

Email: truongtrungkienc500@gmail.com

DT: 0976309585

Facebook: Học Bổng Dafullbright